Observera att samtliga texter kommer upp i ett nytt fönster

BROSCHYR

Uppdragsgivare:
Svensk Fastighetsförmedling

Uppdrag:
Att beskriva fastigheten och dess historia (Text, bilder och layout)

Målgrupp:
Husspekulanter

Att läsa:

BROSCHYR

Uppdragsgivare:
Hässleholms kommmun

Uppdrag:
Att i fem reportage beskriva kommunens miljöprojekt.

Målgrupp:
Kommuninvånare


Att läsa:

PERSONALTIDNING

Uppdragsgivare:
ABC (Bolagets namn är ändrat)

Bransch:
IT- och Management

Uppdrag:
Att bygga upp en webbaserad personaltidning på företagets intranät och löpande ansvara för innehållet samt ta fram en papperstidning.
Uppdraget sträckte sig över drygt två och ett halvt år

Målgrupp:
Företagets personal i 14 länder


Att läsa:

CIRKA 300 VECKOTIDNINGSREPORTAGE

KÅSERIER