TRE BEN SOM LYFTER DITT FÖRETAG

Leena Ord & Form hjälper dig att kommunicera på ett effektivt sätt genom att utnyttja de kanaler som står till buds idag, var för sig eller i kombination.
Det grafiska uttrycket och kommunikationsstrategin skräddarsys efter ditt företags behov, verksamhet/produkt och mål.

EN GRAFISK PROFIL ÄR FÖRETAGETS ANSIKTE UTÅT


En bra och tydlig grafisk profil utgör en ovärderlig del av hur ett företag, organisation eller en produkt uppfattas. Alla värden måste kännas igen, gång på gång, därför är det viktigt att både trycksaker och digitala presentationer ger ett samlat intryck. Man kan säga att en grafisk profil är företagets eller organisationens ansikte utåt.

I en grafisk profil är logotypen fundamentet som hela profilmanualen vilar på, vare sig det handlar om webb– eller trycksaksproduktion.

När vi tar fram din profil går vi igenom verksamheten eller produkten tillsammans med dig. Vi tittar bland annat på hur du ser på framtiden, hur du vill uppfattas av omgivningen och hur din målgrupp ser ut.

Om du låter oss ta fram en grafisk manual blir det mycket enklare att utforma dina trycksaker och dokument i framtiden. Då behöver ingen uppfinna en ny grafisk design för varje produktion. Och du behöver aldrig få några obehagliga överraskningar.

WEBBPLATSEN ÄR MYCKET MER ÄN ETT SKYLTFÖNSTER

En webbplats/hemsida ger dig nöjet att nå omvärlden omgående och samtidigt. Hemsidan kan vara en central del av ditt företags kommunikationsstrategi där mycket av den dagliga kontakten med omvärlden sker. På webbplatsen kan media, kunder eller samarbetspartners ladda ner information och bilder, diskutera samt ta del av de nyheter du vill förmedla.

Leena Ord & Form har 14 års erfarenhet av webbproduktion och vi hjälper gärna till att planera, skapa och underhålla din hemsida. Vi ser även till att ditt företag hittas på nätet. Och självklart fixar vi domännamnsregistrering och webbhotell.

TRYCKSAKERNA SKA TALA FÖR DIG

I vårt digitala samhälle står trycksaken för stadga och varaktighet. Något man kan ta med sig, som talar för ditt företag, din vara eller tjänst när du själv inte är närvarande.

På Leena Ord & Form skapar vi helst trycksaker som bidrar med det lilla extra, trycksaker som visar din och vår samlade kreativitet eller som ingår i ett större sammanhang.

Vänd dig till oss när du vill kommunicera via papper.